Marcel Štefančič, jr.: Slovenci

Esejistični zapisi Marcela Štefančiča, jr. slogovno delujejo kot daljše filmske recenzije, ki jih vsak teden objavlja v Mladini. Tokratna ocena velja, kot že sam naslov knjige pove, Slovencem. Pri tem se ne osredotoča samo na posameznike (Cankar, Kermauner), ki po njegovem izstopajo iz povprečja, ampak v svoj diapazon razglabljanja vzame tudi selitev Slovencev v Kalifornijo, pa odnos naroda do povojnih pobojev, filmov, knjig itd. Pravzaprav sam nisem našel rdeče niti, ki bi vse te zapise združil v neko homogeno celoto, niti mi ni jasno, pa kakšnem ključu so eseji razporejeni v knjigi. Prav to je tudi moj največji očitek zbranim zapisom: nikjer podatka, ali so zapisi nastali ob različnih priložnostih za različne publikacije ali jih je avtor napisal posebej za to knjigo. Dobro bi bilo, če bi avtor na začetku ali na koncu dela pojasnil, zakaj se je odločil ravno za te teme in za takšno razporeditev esejev v knjigi. Tako mi knjiga deluje brez začetka in konca, brez povezovalnega elementa, ki bi zapise združil v homogeno celoto.

A navkljub tem pomankljivostim, sem se ob branju zabaval. Štefančič je mojster besedne toče, preobračanja besed, samosvojega besednega reda, teorij zarote in ciničnega humorja. Včasih nekoliko pretirava s primeri, ki dokazujejo njegove trditve, a tudi ta posebnost je del njegovega stila pisanja. Marcel Štefančič se v svojih esejih proslavi kot izredno luciden, inteligenten in kratkočasen milsec, zato knjigo priporočam v branje! Tudi če se ne boste z njim strinjali, se boste kljub temu zabavali.

Knjiga je izšla pri Študentski založbi, 2010.

  • Share/Bookmark