Brina Svit: Hvalnica ločitvi

Pisateljica nas v drobni knjižici (knjiga ima le 98 strani), popelje v svoj svet, katerega del so bili tudi rezi, razdori, ločitve. Vsi ti rezi, ne glede na to, ali jih je avtorica povzročila sama ali ne, so bili zanjo tudi priložnosti za nove začetke, za možnost ponovnega rojstva. Življenjski razdori so mnogoplastni; tako Svitova opisuje svoje reze s slovenskim jezikom, pisanjem za Sobotno prilogo Dela, prijateljico, celo računalnikom. V tem izgubljenem računalniku je imela namreč shranjeno literarno zgodbo o dveh poročenih ljubimcih, ki nenadoma prekineta svoj spev ljubezni.

Kljub estetskosti jezika, večplastnosti avtoričinega razmišljanja o izbrani temi, me je delo pustilo hladnega, nezinteresiranega. Zdi se mi, da Hvalnica ni prišla kot rezultat pisateljičine notranje nuje, potrebe, da zapiše svoje misli, ampak je pisala po naročilu. Čutiti je nekoliko prisiljeno zlepljenost vseh mogočih perspektiv, pogledov na izbrano temo, tudi prehodi iz ene perspektive v drugo na trenutke niso naravni, pretakajoči, zato zmotijo notranji ritem besedila.

Zame delo ne predstavlja nobenega presežka v slovenski literaturi in sem od Svitove pričakovel več (in to navkljub temu, da me do sedaj niti eno njeno delo ni navdušilo). Kljub vsemu pa mislim, da bo knjiga všeč marsikateremu bralcu, saj je tema dovolj zanimiva, da bo čitajočega pripravila k razmišljanju.

Knjiga je izšla pri Cankarjevi založbi, 2011.

  • Share/Bookmark

Irena Velikonja: Naj počiva v miru

Ko sem začel brati roman Irene Velikonja Naj počiva v miru, sem bil prepričan, da bom posegel po romanu, ki hoče posnemati tradicijo kmečkih, socialnorealističnih romanov, kjer se tragika druži s patetiko. Nisem se mogel bolj zmotiti. Delo je neizprosna satira obnašanja Makarevičevih Slovenceljnov in Cankarjevih licemercev iz doline šentflorjanske.

Roman nam predstavi tri sestre: Avgusto, Julijano in Majo. Po smrti očeta, vdovca Petra Podlogarja, se zberejo v njegovi hiši in se dogovarjajo o pokopu ranjkega očeta. Za sestre, predvsem starejši dve, je najpomembnejše, da bo pogreb dostojen, na nivoju, in ne bo puščal nobenih možnosti za tračarjenje vaščanov. Videz je zanje vse. Nikakor ne sme priti do padanja okostnjakov iz omare. Njavečja skrb sester Podlogar je, da svet še naprej živi v utvari, kako ugledna družina so. A glede na število neprijetnih skrivnosti, ki jih nosijo s seboj, bo to neizmerno težko.

Pohvallil bi pisateljičino tipizacijo karakterjev glavnih oseb v romanu. Čeprav stojijo različno na družbeni lestvici, so si v svojem bistvu zelo podobni: sebični, pohlepni, nesramni, posmehljivi, narejeni, licemerski, na videz moralni čistuni, v sebi pa potapljajoči se v gnojnico lastne nizkotnosti in plitkosti. Velikonja te like predstavi zelo zabavno, verjetno zato, da nas pogled v ogledalo ne bi preveč bolel.

Menim, da bi delo prišlo še bolj do izraza, če bi prevzelo književno obliko drame. Predvsem bi moral biti roman krajši, tako bi ideje dobile še več ostrine. Preveč balasta vedno uspava bralca. In če je bilo v delu ogromno poudarka namenjeno interakciji med sestrami in njihovimi družinami, je Velikonja (pre)malo časa posvetila odstranitvi skrivnostnih tančic iz življenja starega Podlogarja. Le v fragmentih izvemo za njih, pa še to zelo nejasno. Z bolj jasno pripovedjo o življenju Petra Podlogarja bi bila dejanja sester logično bolj utemeljena, prepad med resnico in lažjo pa bi pred bralci ležal še bolj globoko in boleče.

Knjigo priporočam v branje.

Roman je izdala Mladinska knjiga, 2011.

  • Share/Bookmark

Chris Cleave: Druga roka

Angleški roman Druga roka je napisan obrtniško zelo spretno. Bralce bo navdušil s svojo zmesjo sentimentalnosti, čustvene in žalostne zgodbe, humorja, likov, ki ti zlezejo pod kožo in končnega močnega sporočila.

Roman pripoveduje dve zgodbi. Najprej je tu Čebelica, ki pobegne iz Nigerije v Veliko Britanijo, zato ker želi poiskati Sarah, urednico modne revije, ter njenega moža Andrewa, prav tako novinarja. Njeno vas so požgali, vaščane pobili, ker se je pod njihovimi nogami pretakala nafta, Čebelica kot očividka pokola pa prav tako ni bila varna pred zločinci. Andrew in Sarah, ki sta bila takrat na počitnicah v Nigeriji, sta pomagala Čebelici, zato se odloči, da bo v Veliki Britaniji poiskala prav njiju. Po dveh letih v azilnem domu v Veliki Britaniji mladi Nigerijki uspe priti do Sarah.

In je zgodba o Sarah, na videz uspešni ženski, ki ima vse: inteligentnega moža, ljubkega sinčka, dobro sužbo in finančno stabilnost. A pod to masko ugodnega življenja, se skriva Andreweva depresija, njuni prepiri in Sarahino varanje moža. Andrewa dokončno premaga bolezen in se obesi. Sarah, ki le počasi asorbira novonastalo situacijo, se na dan pokopa moža pri njej oglasi še Čebelica. Čeprav je sprva videti, da Sarah danim težavam ne bo kos, ji prav Čebelica, čeravno tako različna od nje, pomaga najti nov življenjski smisel.

Kot številne bralce po svetu, knjiga je namreč vellika mednarodna uspešnica, je tudi mene pritegnila zgodba. K privlačnosti fabule zelo močno prispevajo osebe v romanu. Oba ženska lika sta predstavljena tako simpatično, da se bralec zelo hitro čustveno naveže na njiju in se z njima radosti, jezi, predsem pa upa, da bosta obe našli svoj srečni konec. Nekoliko me je zmotil le preveč sentimentalen zapis fabule, rajši imam, če so povedi vsaj malce misteriozne, in je prepuščeno bralcu, ali bo znal te skrivnostne tančice razkriti, pri romanu Druga roka pa so povedi enostavne, preproste in brez prevelike metaforike nosijo sporočila za bralca.

Knjigo je izdala Mladinska knjiga, 2011.

  • Share/Bookmark

Linden MacIntyre: Škofova desna roka

Založbi Modrijan moram ponovno čestitati za izbor knjig, ki izhajajo v zbirki Bralec. Tokrat me je navdušil roman kanadskega novinarja Lindena MacIntyra Škofova desna roka. Roman presenetil že s samo tematiko, saj obravnava pedofilijo med katoliškimi duhovniki. Glavna oseba romana je duhovnik Duncan, škofova desna roka, ki skrbi za to, da se duhovnike, ki so osumljeni pedofilije, brez vednosti javnosti, premesti v druge, odročne župnije.

Prav tako pa je tudi Duncan premeščen v eno izmed takšnih župnij, ko začnejo kanadski novinarji raziskovati spolne zlorabe med katoliškimi duhovniki. Cerkev se namreč boji, da bi se novinarji dokopali do njega in s tem tudi do informacij, ki jih Cerkev želi skriti pred javnostjo. Duncan v župniji spozna najstnika Dannyja, za katerega je duhovnik vedno bolj prepričan, da je bil spolno zlorabljen. Osumi prejšnega delujočega župnika v vasi, a še preden se dokoplje do kakšnikholi oprijemajočih odgovorov, Danny naredi samomor. Duncana začne vedno bolj dušiti krivda njegove službe, preteklih dejanj, njegove nemoči ob Dannyjevi smrti, zato se zateka v objem pijače. Ko Cerkev izve za njegove težave z alkoholom, ga hitro pošlje na zdravljenje, saj se zave, da mu ni več zaupati, da javnosti ne bo razkril zlorab.

Pisatelj zelo dobro predstavi kompleksnost Duncanovega značaja in njegovega položaja v družbi. Duncan je razpet med lastno krivdo zaradi zlorab v Cerkvi in “umazano” delo, ki ga mora opravljati v njenem imenu ter njegovo lojalnostjo tej instituciji. V pomoč mu ni tudi njegov značaj, saj Duncan ni človek, ki bi takoj, ko je posumil, da je bil njegov sovaščan zlorabljen, aktivno pristopil k zadevi in jo skušal rešiti, ampak predvsem stoji v ozadju, se utaplja v lastnih dvomih, obsesijah, vprašanjih. Kot njegovo nasprotje je predstavljen duhovnik Alfonso, ki ga je Duncan spoznal med službovanjem v Hondurasu, in ki na koncu Duncanu le prinese odgovor, kako ravnati in predvsem, kako se pokesati dejanj, ki jih ne moremo več spremeniti.

Roman tudi oblikovno ni najlažje branje. Zgodba ne poteka linerano, celo odstavki v posameznem poglavju skačejo iz duhovnikove preteklosti v njegovo sedanjost ali pa preskakujejo dogodke v sedanjosti in se kasneje vračajo nazaj, da zapolnijo vrzeli. To je predvsem zato, ker sledimo njegovemu razmišljanju, človekovo razmišljanje  pa ni nikoli ravna črta, ampak je zamotan klopčič razmišljanj o preteklosti, sedanjih dogodkov in samospraševanj, kakšna bo prihodnost. Prav ta analitičen pristop k romanu nam Duncana in njegovo osebno tragedijo še bolj približa in nam ne ponuja črno-bele slike dogodkov, ki so se dogajali (in se verjetno še) pod okriljem Cerkve.

Kot že napisano, roman je izdala založba Modrijan, 2011.

  • Share/Bookmark

Uvod …

Zgrožen se posipavam s pepelom, ko vidim, da od oktobra prejšnjega leta nisem ničesar napisal o prebranih knjigah. Lahko se neprepričljivo zagovarjam sam pred sabo, da je bilo krivo pomanjkanje časa, nova služba, nove obveznosti … pa vendar vem, da razlog tiči v lenobi. V tem času (od oktobra 2011) je šlo skozi moje roke že veliko knjig, nekatere od njih so bile izstopajoče tako v dobrem kot v slabem pogledu in zaslužile bi si javni zaznamek na mojem blogu.

Čeprav smo že dodobra potopljeni v leto 2012, mislim, da za dobre sklepe nikoli ni prepozno. In tukaj je: V letu 2012 bom boljši skrbnik svojega bloga, kar pomeni da bo objava prispevkov bolj pogosta in seveda da bo znala kaj (koristnega) ponuditi tudi bralcem.

  • Share/Bookmark

Aleš Berger: Omara v kleti

Aleš Berger je prevajalec, kritik, pisec, znan pa je tudi po svojem uredniškem delu pri Mladinski knjigi, kjer je bil zaposlen kar 30 let. Sodeč po prebranem je Berger človek odprtega duha, intelektualne širine, zazrt v svet, vendar tudi zmožen pogleda vase, v svoje globine. Kot dokaz temu je tu njegova knjiga, kjer se spominja svojih doživljajev, prijateljev, tudi prostorov, ki so v njem pustili neizbrisen pečat.

Knjiga ni avtobiografija v klasičnem pomenu te besede. Berger ne zapisuje kronološko svojega življenja, ni objektiven zapisovalec svojih preteklih razmišljanj ali dejanj, predvsem se ustavlja pri tistih življenjskih drobcih, ki so ga izoblikovali – tako čustveno kot intelektualno – in ki ne bodo nikoli pozabljeni. Pokaže nam lokale, ki jih ni več, a so bili tako njemu kot ostalim Ljubljančanom več kot le priložnostno družabno zbirališče, predstavi nam svoje prijatelje ali znance umetnike: Lojzeta Kovačiča, Nika Grafenauerja, Daneta Zajca, Vitomila Zupana itd. Z njim potujemo v Francijo, v Arles, prostor zbirališča prevajalcev iz vsega sveta, ki so tam, da prevajajo francosko literaturo v svoj materni jezik in čutimo, kako veliko so Bergerju pomenila ta potovanja v drug svet.

Berger je prijeten pripovedovalec. Ni napisal spominov zato, da bi se hvalil in bahal s svojimi dosežki in poznanstvi, zdi se, kot da nas je bralce povabil v njegov priljubljen lokal Medex, nam naročil pivo in začel z nami kramljati o življenju, delu, ljudeh. Ure ob dobrem sogovorniku hitro minejo in bralec bo presenečen, kako na dušek je prebral knjigo. Edino, kar se mi je kot bralcu zdelo odveč, so bil krajši izpiski, ki si jih je Berger delal ob pomembnih dogodkih in so zapisani ob koncu vsakega poglavja. Niso dali nobene dodatne vrednosti zapisanemu poglavju, včasih pa je bilo bistvo izpiskov zapisano že v predhodnjem razmišljanju.

Kogar zanima svet literature, literatov in mu je umetnost blizu, bo užival v branju spominov, ostalim pa bo odstrl vrata v nek drug (zame magičen) svet.

Knjigo je izdala Mladinska knjiga, 2011.

  • Share/Bookmark

Matias Faldbakken: The Cocka Hola Company

Ko bralec vzame v roke roman Matiasa Faldbakkena, dobro ve, kaj lahko pričakuje: svet, kjer je vrednota le pojem v slovarju, ljudi, preobjedene dobrin in vsega materialnega, ki plavajo v dolgočasju, nasilju in zadovoljevanju svojih seksualnih potreb. Življenje temelji na hipnih fascinacijah, zaničevanja so deležni globlji premisleki o sebi in svetu. Svet se napaja iz deziluzij, rušenja tabujev, amorale in absorbcije seksa, nasilja, perverzij, drog in alkohola.

Kot predstavnike takšne filozofije življenja Faldbakken opiše zaposlene v podjetju Dezirevolucija, ki snema pornofilme, z dobičkom, ki ga ta dejavnost prinaša, pa financirajo še druge projekte v podjetju. Njihov idejni vodja je Simpel, impotentnež, ki vso svojo energijo vlaga v uresničevanje diverzantskih akcij proti ljudem in idejam, ki hipokritično predstavljajo prevladujoče smernice in etično naravnanost v družbi. Tako je eden izmed projektov namenjen Spidu, moškemu, ki mora biti vsak dan ves čas pijan, dokler ne umre, Simpel pa v eni izmed svojih akcij zadrogira kulturno delavko, tekstilno oblikovalko, in jo tetovira po trebuhu, ter s tem prikaže zaničevanje do kulturne prepotentnosti.

Edina razlika med obrobneži (zaposlenimi v Dezirevoluciji) in mainstream predstavniki (policaj, psiholog, podjetnik, arhitekt) je v tem, da obrobneži svojo amoralnost ne skrivajo, medtem ko ti drugi hočejo delovati zgledno, a se za zaprtimi vrati predajajo homoseksualnim perverzijam in večurnim masturbacijam. Kot edinega mlajšega predstavnika v tej družbi nam pisatelj predstavi Simplovega sina Lonila, 8-letnega dečka, ki s svojim vedenjem že nakazuje obnašanje prihodnje družbe. To bo še bolj odklonsko od sedanje, primitivnost in fizično ter nagonsko v človeku bo prevladovalo pred Kulturo in Družbenimi pravili.

Prebral sem že tudi tretji del Faldbakkenove Skandinavske mizantropije z naslovom Unfun, vendar o njej ne bom pisal, ker ponavlja teme in ideje iz prve in druge knjige. Najbolj uspešno je satiro in svoje idejne postavke pisatelj združil v drugem delu Macht und Rebel (o tej knjigi sem pisal tu: http://knjigosfera.blog.siol.net/2011/01/23/matias-faldbakken-macht-und-rebel/), in medtem ko v prvi knjigi še lovi ravnovesje med humorjem in kritiko, pa v tretjem delu humorja skorajda ni več in nam ostane samo še tragika.

Knjigo je izdala Didakta, 2010.

  • Share/Bookmark

David Benjamin: Sedem

Preden se poletje odlogira in odide drugam, priporočam za vse tiste, ki še iščete poletno čtivo, da si rezervirate par dni na počitnicah tudi za branje romana Sedem slovenskega pisatelja s skrivnostnim psevdonimom Davida Benjamina.

Junaki Dana Browna (tistega, ki je napisal famozno De Vincijevo šifro) in njihove dogodivščine so v primerjavi z dogodivščinami Benjaminovega junaka arheologa Petra Martina kot otroška igra malčkov v pesku. Arheolog Martin po smrti žene Larise začne s terapijo regresije, saj upa, da mu bo to pomagalo iz krempljev depresije, v kateri se je znašel po njeni smrti. Regresija ga popelje v čas Vikingov, renesanse in nacistične Nemčije. Njegove regresije so polne podatkov, ki začnejo zanimati skrivnostno združbo, ki ga hoče zaradi potovanj v prejšnja življenja ugrabiti ter iz njega izvleči čimveč podatkov za načrt, ki bi lahko spremenil Svet.

Da, vsebina romana se resda nekoliko poigrava z zakoni logičnosti in resničnosti, ampak zato se njen čar le še poveča. Všeč mi je bilo, ker je zgodba dobesedno do zadnje strani napeta, pohvale gredo Benjaminovi obrtniški spretnosti, roman pa svojo privlačnost gradi tudi na tem, da se bralec sprašuje, ali je roman Sedem le parodija na podobne romane ali pa gre za uspešen poskus kosati se s podobnimi tujimi romani, ki jih slovenski bralci tako radi vzamejo v roke. Kakorkoli že, zabavali se bodo tako tisti, ki jo bodo brali kot parodijo kot ostali, ki bodo v njej videli napeto kriminalko, to pa tudi po zaslugi sloga, ki je boljši kot od marsikaterega tujega žanrskega pisatelja, med drugim tudi od Dana Browna.

Roman je izdala Študentska založba, 2011.

  • Share/Bookmark

Tudi v juniju in juliju se bere

Uff, je bila pa dolga. Pavza namreč. Za tiste srečne, ki delamo v šolstvu, sta junij in julij ena izmed bolj napornih mesecev. Mulci (in to mislim v popolnoma pozitivnem smislu) hočejo kar naenkrat izboljševati ocene, sledi zaključevanje le-teh, pa popravni izpiti, pa poklicna in splošna matura, pa rezultati mature … Utrujenost zaradi v teoriji tako zaželjenega izgorevanja na delovnem mestu je pripomogla k začasnemu manku kritičnoliterarne kreativnosti in tako, čeprav sem ves čas bral, ob strani puščal blog in zapise.

A napake so zato, da se jih popravi. Tu je kratek kritični izris v tem mesecu in pol prebranih knjig, nadaljni zapisi pa bodo (upam, res upam) zopet bolj detaljni, poglobljeni, torej takšni, kot jim moji bralci že poznajo.

Pa začnimo … Prva od prebranih je bila …

Pascal Mercier: NOČNI VLAK V LIZBONO

Ostareli švicarski profesor latinščine na poti v službo sreča Portugalko, ki hoče skočiti z mosta. Profesor ji reši življenje, to pa v njem vzbudi željo po Portugalski. Ko v bukvarni dobi v roke poezijo portugalskega zdravnika in poeta, čuti neustavljivo potrebo, da odide v Lizbono raziskovat življenje tega portugalskega poeta, kot bi bil to ključ do sprememb v njegovem lastnem življenju.

Izbrani jezik, a zelo počasen tempo pripovedovanja. Meditativna proza, a problem je, da glavni lik prevečkrat podoživlja izbrane misli in dogodke, meditacije glavne osebe se ponavljajo, tako da knjiga izgubi svojo privlačnost in na koncu vsi samo še čakamo, da naj že končno doseže notranjo osvoboditev.

Knjigo je izdala Didakta, 2010.

Aleš Debeljak: BALKANSKA BRV

Najboljši del Debeljakovih esejev je bil vsaj zame slog pisanja. Užival sem v poetičnem, iskrenem, zelo osebnem podajanju misli, v izbranih besedah, vendar pa dvomim, da bo Debeljakovo pisanje pritegnilo mnogo bralcev. Kar lahko odvrne bralca od prebiranja zapisov, je preveč oseben pristop k izbrani temi. Debeljak piše o jugoslovanski literaturi, a ne naredi nekega analitičnega prereza od leta 1945 do 1991, ampak si izbere par piscev, ki so njemu najbolj priljubljeni. Pa tudi teh piscev in njihovih del se ne loteva v klasiki literarne esejistike, ampak so to bolj melanholični spomini na njegovo branje jugoslovanske literature, raziskovanje pomenov teh del in spoznavanje njihovih avtorjev. Za nekoga, ki ne pozna ali pa mu jugoslovanska književnost ni blizu, mu Debeljakovi eseji ne bodo spremenili ali razširili obzorja, prej se mu bo zdelo, da je po nesreči odprl Debeljakov osebni dnevnik in posegel v intimo drugega.

Eseje je izdala Študentska založba, 2010.

Frederic Beigbeder: FRANCOSKI ROMAN

Čeravno so si bili francoski literarni kritiki edini, da je to do sedaj najboljše delo postmodernista Frederica Beigbederja, meni on še vedno deluje kot pozer in ne kot literat.

Francoski roman je avtobiografija, kjer se literarnemu subjektu kot pri Proustu (meni se zdi že bogokletno, da si Beigbeder sploh upa ob sebi omenjati takšnega Velikana sodobnega romana) sproži nehoteni spomin, in začne govoriti o svojem otroštvu. O otroštvu, o katerem najprej misli, da se ga sploh ne spominja, potem pa mu noč v zaporu pomaga topiti notranje blokade in glavni lik se vedno bolj spominja svojega odraščanja.

Že videno, že brano, že prežvečeno. Tipični  instant postmodernizem.

Francoski roman je izšel pri založbi Vale-Novak, 2010.

Philip Pullman: DOBRI MOŽ JEZUS IN PREVARANT KRISTUS

Pisatelj Philip Pullman javno velikokrat poudari, da je ateist in prav zato je bilo zanimivo prebrati njegovo interpretacijo življenjske zgodbe Jezusa Kristusa.

Po Pullmanovem mnenju je Marija rodila kar dva sinova. Eden je prevzel vlogo oznanitelja, drugi pa je hotel poskrbeti za to, da bi njegov brat postal prerok, ki bi bil čaščen po vsem svetu.

Zabavno branje, ki ponuja še eno unikatno interpretacijo na to, kako je Jezus postal Odrešenik vseh ljudi na svetu.

Knjigo je izdala Mladinska knjiga, 2010.

Arnošt Lustig: MOLITEV ZA KATARINO HOROVITZ

Kratek roman Molitev za Katarino Horovitz je pretresljiva zgodba o ujeti skupini bogatih ameriških židov, ki jih med II. svetovno vojno zajamejo Nemci, ko hočejo Američani iz Italije prebegniti nazaj v rodno deželo. Pripeljejo jih v koncetracijsko taborišče Auschwitz, kjer naj bi počakali, da jih Nemci predajo zaveznikom, Nemci pa bi v zameno dobili nekaj svojih vojakov, ki so jih zaprli zavezniki. Eden izmed bogatih židov ob prihodu v taborišče opazi lepo dekle z družino, ki so jo prav tako v tistem trenutku pripeljali s transportom v Auschwitz. Zavzame se za njo pri Nemcih in ji tako reši življenje. Odloči se, da jo bo odpeljal s seboj v Ameriko.

A predaja ne poteka po načrtih. Nemci zahtevajo vedno več denarja od židov za stroške predaje in potovanja z vlakom do Hamburga, kjer naj bi potekala predaja; pa tudi ko se že pripeljejo do Hamburga, zaveznikov ni in zato se poveljujoči Nemec odloči, da bodo Američani do naslednjega datuma predaje počakali kar v taborišču.

Pisatelj počasi gradi na tesnobi, napetosti v romanu in bralec do konca ne ve, ali Nemci resnično misijo predati žide ali je to samo igra mačke z mišjo in jim gre predvsem zato, da si pridobijo čimveč njihovega premoženja, potem pa jih ubijejo. Pisatelj je mojster dialoga in tako skozi pogovor nacistov z židi spoznavamo značaj obojih, manipuliranje in boj za preživetje. Predvsem pa je roman spomenik ženskam, saj je  Katarina edina od ujetih, ki je v odločilnem trenutku sposobna aktivnega posega v dogajanje in se tako upreti dani situaciji.

Knjiga, ki nas spomni, da je humanost temeljni pogoj za uspešno sobivanje z različnostjo.

Roman je izdala Cankarjeva založba, 2011.

Melvin Burgess: NICHOLAS DANE

Roman je zgodba o najstniku, ki ga po smrti matere socialna služba pošlje v popravni dom. Tu  mora prenašati šikaniranje in nasilje sovrstnikov, poleg tega pa postane všeč tudi enemu od zaposlenih v domu. Ko ga spolno zlorabijo, se Nicholas odloči, da s prijateljem pobegne iz doma. Nov dom najde pri lokalnem kriminalcu in njegovem dekletu.

Imam težavo, kako bi označil roman. Spada v zbirko Najst, kar bi pomenilo, da je namenjen najstnikom, pa ne teme ne ideja ne ustrezata profilu teh bralcev, a vendar je slog pisanja takšen, da bi ga lahko uvrstili v mladinsko literaturo. Roman s krizo identitete? Še bolj moteče pa je, da določene teme niso do konca izpeljane. Kraj dogajanja polovice romana je popravni dom, kjer se fantiču dogajajo strašne stvari, a vendar avtor ne poskrbi, da dogodki za Nicholasa v domu dobijo nek smisel in zaključek, ne, Nicholas pobegne in vse, kar se je dogajalo v domu, zastane. Nič boljše ni tudi v drugem delu romana. Avtor površno zaključi temo in dečka odpelje novim dogodivščinam naproti.

Knjigo je izdala Cankarjeva založba, 2010

  • Share/Bookmark

Tom Rob Smith: Otrok 44

Otrok 44 je idealno poletno plažno čtivo. Je napeta kriminalka, dogaja se v Stalinovi Rusiji, glavni junak pa ne samo rešuje zapletenih zločinov, na sledi  mu je sam vrh Države, ki ga hoče ujeti, še preden bo naš junak rešil primer. Edino razočaranje prinaša konec: seveda zvemo, kdo in zakaj je moril, ampak razlogi za to so mi bili tako za lase privlečeni, da so me od zavijanja z očmi le-te prav začele boleti.

Leo Davidov  je vesten pripadnik Službe državne varnosti v času Stalinove Rusije. Verjame v Resnice, ki jih Država vbija svojim državljanom in verjame, da so vsi uboji disidentov ali možnih sovražnikov Države, pri katerih tudi sam sodeluje, pravični, saj bo to Rusijo naredilo le bolj močno in idealno državo, brez možnosti za rušenje njene veličine. Ko mu njegov sodelavec zaupa, da so njegovega sina umorili, Leo v to ne verjame, saj je Rusija država brez zločinov. Celotno zadevo mu Leo predstavi kot nesrečo – malčka je povozil vlak.

A za Lea se ideali, ki jih je postavila Država, kmalu zrušijo. V Sovjetski zvezi je veljalo pravilo, da so sumljivi vsi državljani. Vsak je lahko bil sovražnik Države in Stalina. Tako so ovadili tudi Leovo ženo, s tem pa je nenadoma postal sumljiv tudi Leo. Ker Leo verjame svoji ženi, ki zatrjuje, da je nedolžna, pobegneta pred državno policijo, ob tem pa poskušata še odkriti serijskega morilca, katerega žrtev je bil tudi sin sodelavca. Leo namreč kmalu odkrije, da je oblast skušala prikriti umor sodelavčevega sina, ki je bil že 44 žrtev serijskega morilca. Prepričan je, da bo prijetje morilca dovolj velik dokaz o njegovi nedolžnosti in pripadnosti Državi, a Država si bolj kot to želi utišati Lea, saj bi ji z odkritjem morilca  zrušil filozofijo, da v socializmu ni zločinov (Le zakaj bi bili, če pa so ljudje tako srečni?).

Potovanje Lea in njegove žene po Sovjetski zvezi ter iskanje sledi za morilcem je najzanimivejši in najbolj napet del romana. Pisatelj zna zelo privlačno opisati razmere v Stalinovi Rusiji in junaka postavlja v različne življenjske položaje, tako da bralci dobimo celovito sliko ruske družbe in njenega življenja. Seveda na svoji poti doživljata tudi različne nevarnosti, tako da je roman napet vse do konca, do odkritja zločinca. Kot že rečeno, celoten izdelek skvari le konec, saj se mi razlogi za zločine niso zdeli najbolj verodostojni, realni.

Torej, kdor ne želi na morju brati le revij in ljubezenskih puhlic, za klasike pa ga okolje ne stimulira, je Otrok 44 čtivo, ki je poleg kreme za sončenje obvezni del plažnega inventarja.

Kriminalko je izdala Mladinska knjiga, 2011.

  • Share/Bookmark

Starejši zapisi »